9.20

ΟUΖΟ 12*

Ouzo 12 does not need recommendations, flavored with spices that give it the unique taste that has made it stand out even in the foreign market.


4 in stock
Get it between Mar 24 - Mar 30,2023

4 in stock

4 in stock

005005008

Additional information

Weight 1.30 kg
Αλκοολικός Βαθμός

40%

Ελληνικός Αμπελώνας

Αφοί Καλογιάννη

Προέλευση

Greece